AdobeStock_464993283.jpeg

GUTMANN als duurzame partner

Als internationale leverancier van geavanceerde aluminium raam-, deur- en geveloplossingen dragen we een speciale verantwoordelijkheid - voor klanten, werknemers, de maatschappij en het milieu.
Daarom hebben wij ons de vraag gesteld: Wat kan GUTMANN doen om ervoor te zorgen dat de wereld ook in de toekomst leefbaar blijft?

De volgende generatie duurzaamheid

Wereldwijde klimaatverandering, beperkte hulpbronnen en toenemende sociale en economische conflicten bepalen onze tijd. Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. In Duitsland heeft de nieuwe klimaatbeschermingswet een nog ambitieuzer doel gesteld: De Bondsrepubliek moet in 2045 klimaatneutraal zijn, vijf jaar eerder. Onze acties in het hier en nu zullen een aanzienlijke invloed hebben op de levenskwaliteit van toekomstige generaties. Als onderdeel van een van 's werelds grootste en meest veeleisende industrieën, heeft GUTMANN de mogelijkheid om een positieve en blijvende invloed op klanten en de samenleving te hebben. Het nog maar twee jaar geleden in maart 2020 gepubliceerde "Actieplan Circulaire Economie" is natuurlijk een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese "Green Deal". En ook wij van GUTMANN Bausysteme sluiten ons aan bij deze nieuwe Europese agenda voor duurzame, eerlijke groei en een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte economie.

Hergebruik van kostbare grondstoffen

Voor GUTMANN ligt de focus niet langer alleen op voordelen of economisch succes. Aluminium is niet onuitputtelijk en de productie ervan is zeer energie-intensief. Maar dit is waar duurzame architectuur met toekomstbestendige technologieconcepten van pas kan komen. Ons doel is om kostbare grondstoffen niet te verspillen, maar te hergebruiken - zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. We hebben een energiebeheersysteem geïmplementeerd in overeenstemming met DIN EN ISO 50.001.

"Het doel is om een zo gesloten en verliesvrij mogelijke productie- en materiaalkringloop te bereiken. Het energiebeheersysteem helpt om het energieverbruik te verminderen en de energie-efficiëntie van de systemen continu te verbeteren met een focus op best practices." - Arnd Brinkmann, directeur van GUTMANN Bausysteme GmbH

100% kwaliteit en slechts 5% energie - aluminium recycling loont

Er vindt een herbezinning plaats die de hele productieketen omvat, omdat de hulpbronnenefficiëntie van producten pas duidelijk wordt als de hele levenscyclus in ogenschouw wordt genomen. Beginnend bij de metaalwinning, de verwerking tot halffabrikaten en eindproducten, het gebruik tot en met de terugname. Wat recycling betreft, kan aluminium, in tegenstelling tot andere materialen, eindeloos worden hergebruikt zonder enig kwaliteitsverlies - omdat de speciale materiaaleigenschappen 100% behouden blijven. Voor het recyclen van aluminium is slechts ongeveer 5 procent van de energie nodig die nodig is voor de primaire productie. GUTMANN maakt gebruik van deze mogelijkheid om de wereldwijde uitstoot te verminderen en voert bijna al het productieafval dat tijdens de productie ontstaat terug in het productieproces.

Denken in cycli

Nieuwe vormen van plannen, bouwen en wonen zijn nodig om onze planeet te beschermen. De nieuwe benadering van architectuur streeft naar CO2-neutraal bouwen - met herbruikbare materialen die in het beste geval ook kooldioxide binden. In de bouwsector zijn er verschillende certificeringen die de levenscyclus van producten testen, bouwproducten classificeren en daarom als bewijs van duurzaam bouwen worden beschouwd: De Amerikaanse LEED-rating, de Britse BREEAM-rating, de Franse HQE-certificering of de Duitse DGNB-rating. Ze beoordelen allemaal de duurzaamheid van complete gebouwen. Bij GUTMANN Bausysteme GmbH streven we er echter naar om onze duurzaamheidsstrategie op een zo vroeg mogelijk punt in onze productieketen te beginnen, namelijk tijdens de productontwikkeling. Daarom staat een andere certificering centraal: de Cradle to Cradle-certificering. Dit principe is gebaseerd op het denken in cycli en houdt rekening met de duurzaamheid van afzonderlijke producten. Dit maakt het concept zinvoller voor ons dan de algehele beoordeling van een gebouw, waarbij met veel meer aspecten rekening wordt gehouden. De focus ligt op het product. Het eerste Cradle to Cradle-gecertificeerde product is ons GUTMANN GCW 050/060 gevelsysteem.

"Voor ons is duurzaamheid geen kwestie van marketingtrends, maar een kwestie van solide geloofwaardigheid als familiebedrijf. Duurzaamheid is altijd het meest efficiënt als het vanaf het begin van een proces wordt bekeken. Bij GUTMANN Building Systems streven we er daarom naar om onze duurzaamheidsstrategie op een zo vroeg mogelijk punt in onze productieketen te beginnen, namelijk tijdens de productontwikkeling." - Max Radt, Verkoopdirecteur Aluminium Systemen & Internationale Projecten

Meer over Cradle to Cradle

Toewijding aan aluminium en het milieu

De industrie moet producten zo ontwikkelen dat ze gemakkelijker te recyclen zijn. A|U|F is een samenwerkingsverband van systeemhuizen, verwerkers en leveranciers in de aluminiumindustrie dat zich inzet voor een toekomstgericht en milieubewust gebruik van aluminium. Ons engagement onderstreept onze intentie om het milieu te beschermen met innovatieve technologieën en om de recycling van aluminium in Duitsland en Europa te garanderen. We nemen onze verantwoordelijkheid. We praten niet alleen over duurzaamheid - we handelen ook duurzaam.

Certificaat A|U|F

Meer over A|U|F


Ook interessant

Een nieuwe kijk op bouwen
Aluminium als intelligent onderdeel van de oplossing
A|U|F e.V. - Een gemeenschappelijk doel

Uw vraag

Heb je informatie nodig over onze producten, hulp bij technische vragen of ben je een project aan het plannen? We helpen je graag verder.

Captcha image
Kontaktformular
Newsletter Anmeldung
Kundenbereich/Log-In